Bildningscentrum Prins Wilhelm


En storsatsning i Flens kommun som tidigare saknat eget gymnasium. En skola formad efter nya pedagogoiska principer utan traditionella klassrum. Resultatet av ett första pris i arkitekttävling 1997. 


En nybyggd inglasad gata förenar tidigare och nu upprustade skolbyggnader och bildar ett genomgående 'kontaktstråk' i anläggningen som präglas av stor öppenhet och luftighet.Information
Projektår: 1998
Beställare: Flens kommun
Yta: 13.000 kvm