Amhult Centrum, Torslanda Göteborg


Nytt centrum vid Torslanda f.d. flygplats med cirka 15000 kvm affärsyta, 180 lägenheter, stadsdelscentrum, kulturhus, kyrka mm.


Inbjuden tävling 2001. Därefter vidarebearbetning inkl gestaltningsprogram i samråd med  stadsbyggnadskontoret och tilltänkta byggherrar, fram till antagen detaljplan (2001-2002).


Därefter gestaltning av torg och allmänna ytor 2003-2004. Centrum invigt 2005.Information
Projektår: 2001 - 2005
Beställare: Göteborgs stadsbyggnadskontor
Yta: 15000 kvm + 180 lgh mm