Arlande Bagage Syd, Stockholm


Mellanbyggnaden


Nybyggnad och ombyggnad för ny bagageanläggning till Terminal 2, Arlanda.
Projektet innefattar ny terminalyta och incheckningsdiskar vid södra uppgången från Arlanda express,
samt omdisponering av och utökning av ytor för bagagehantering till Terminal 2.Information
Projektår: 2011 -
Beställare: Swedavia
Yta: Nybyggnad 3600 kv, Ombyggnad 3300 kvm