Södra Värtan Flerbostadshus


Parallellt uppdrag för Midroc i Södra Värtan 2016.Information
Projektår: 2016
Beställare: Midroc