Cirkusplatsen, flerbostadshus Sollentuna


Ett bostadskvarter i direkt anslutning till Sollentuna Centrum, byggt på en tomt i utsatt läge vid pendeltåget och som tidigare innehöll gator och gångtunnlar. Kontoret deltog i hela processen - från första idé fram till f'ärdig detaljplan och därefter projektering.Information
Projektår: 2005 - 2008
Beställare: JM AB
Yta: 160 lgh