Brf Sydfrukten i kv. Lekrummet, Hässelby


Planförslag med 4 nya bostadshus, 5-7 våningar. Husen är placerade vinkelrätt mot Melongatan för att hålla öppet för ljus och utblickar mot sydväst. Husen har gavlar med balkonger mot söder med sol och mot nordost med utblick mot en park. Husen är 5 våningar mot den högre liggande Melongatan och 7 våningar mot parken. Fasaderna får ljusa, varma putsfärger och varieras med indragna balkonger och takvåningar. Området inrymmer cirka 121 bostadsrättslägenheter. Detaljplanen antogs 2005.Information
Projektår: 2003
Beställare: Riksbyggen
Yta: ca 121 lgh