Arlanda Terminal 5


Ett flertal delprojekt i Terminal 5. Till exempel:


- Ombyggnad av ankomsthallen i plan 2 (1997). Större öppna ytor. Friläggning av fasad.


- Skiss till kommersiell gata mot airside (2002)


- Ny ombyggnad av ankomsthall (2008). Ny info-disk, cafeteria och nya butiker, upprustning av wc.


- Omdisponering av pir B, ny säkerhetskontroll, nya butiker samt projektering av nytt undertak.


- Avgångshallen, anslutning till nya centralbyggnad med bl.a. omdisponering av nya butiker.


 Information
Projektår: 2001 -
Beställare: Luftfartsverket