Skärva By, Karlskrona


I anslutning till Skärva Gård planerades en ny bybildning i vacker lövskog,med lägenheter, parhus och friliggande villor.rnrn. Vi utformade planen och en del av hustyperna samt ett daghem.Information
Projektår: 2001
Beställare: Torsten Kai-Larsen
Yta: Cirka 100 bostäder