Moderna Museet c/o Klarabergsviadukten 61


Moderna museet hade tillfälliga lokaler på Klarabergsviadukten 61 i centrala Stockholm under tiden som museet stängdes för sanering. Lokalerna mottogs mycket positivt av personal, publik och press. Vi arkitekter utförde projektet i gott samarbete med museet, övriga konsulter och entrepenörer, på mycket kort tid i en lokal som tidigare användes för postsortering.


En av de grundläggande formidéerna för projektet var en stor vägg som delade lokalen i en publik och en icke-publik del. Den icke-publika delen är den större, med arbetsplatser för ett åttiotal personer i kontor, ateljéer och verkstäder. Projektet ställde hårda krav på ekonomi och miljö. Projektet genomfördes på mycket kort tid: Moderna museet beslutade att flytta hit den 20 december 2001, projekteringen startade i januari, bygget startade i månadsskiftet februari-mars och museilokalerna öppnades av kulturminister Marita Ulvskog den 15 juni 2002. Moderna Museet c/o Klarabergsviadukten 61 stängde den 31 augusti 2003.


Projektet belönades med Forums pris för bästa innemiljö år 2002. Ombyggnaden blev även publicerad i Arkitektur och Archtectural Review.


 Information
Projektår: 2002
Beställare: Statens Fastighetsverk
Yta: 7000 kvm