Silverdalshöjden, flerbostadshus Sollentuna


I den nya stadsdelen Silverdal i Sollentuna har vi ritat två nya kvarter med bostäder åt JM AB. Kvarteren omfattar totalt 130 lägenheter och en förskola. Lägenheterna är funktionella med effektiva planlösningar utan att för den skull göra avkall på kvalitéer så som rungång och utblick. Programhandlingen blev klar våren 2007 och kvarteren är idag inflyttade.Information
Projektår: 2007 - 2009
Beställare: JM AB
Yta: 130 lgh