Skeppsbron, Göteborg


Parallella uppdrag avseende utformning av ny bebyggelse utmed vattnet på Skeppsbron vid Södra Älvstranden i Göteborgs Centrum.Vi samarbetade med Klas Tham Architect & Planner, Mats Olof-Gjörs, Landskapslaget och Tyréns infrastruktur. Fyra team var inbjudna. I augusti 2008 meddelades att Göteborgs Stadsbyggnadskontor själva skulle ta fram ett eget förslag med de övriga förslagen som grund.Information
Projektår: 2007
Beställare: Norra Älvstranden, Göteborg
Yta: 600 000 kvm lokaler o bostäder