Mörby Centrum, Danderyd


Ursprungligen inbjöds kontoret till parallella uppdrag med syfte att belysa möjligheter för det nuvarande centrum att expandera kommersiellt, hur tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras, hur torgytor och parkmark kan göras mer attraktivare och hur ytterligare bostadsbebyggelse kan utformas. Vi samarbetade med Landskapslaget AB och Tyréns Infrastruktur. Därefter fick vi tillfälle att utveckla vårt förslag ytterligare. Ett önskemål från fastighetsägaren var att få plats med väsentligt utökad kontorsyta vilket resulterade i att det föreslagna höghuset  i anläggningens norra spets blev högre - 27 våningar. Vårt förslag blev grunden för det samrådsförslag som ställdes ut år 2007. Det höga huset föranledde kommunen att utlysa en allmän arkitekttävling. Den avgjordes sommaren 2008.Information
Projektår: 2006 - 2007
Beställare: Danderyds kommun / Diligentia